Haal je het beste uit je team?

teambuilding

Een high performance team herken je aan goede samenwerking, leiderschap kwaliteiten en de wil om het beste uit zichzelf en anderen te halen. De teamleden weten waar ze voor staan. Ze werken vanuit een gedeelde visie aan concrete resultaten. Daarbij spelen ze flexibel en vaardig in op veranderingen.

Teamontwikkelingen; Niets doen is stilstand

Uit de theorie van groepsdynamica blijkt dat elk team dezelfde fasen doorloopt. Om een grotere effectiviteit te realiseren, heeft het team in elke fase verschillende problemen op te lossen. Zo kom je tot een sterk en effectief functionerend team. Maar elke in- of externe verandering heeft effect op de voortgang en ontwikkeling van je team. Dat kan zijn dat er wordt gewisseld van leidinggevende. Of wanneer medewerkers vertrekken of nieuwe medewerkers deel uit gaan maken van je team. Als er een fusie, reorganisatie ontslagen, teruglopende resultaten. Je team gaat dan terug in de fase die het voorheen had verwerkt. 

Je team is niet constant maar ook de teamfase is geen constante. Waaraan herken je nu in welke fase je team is. Welke interventies werken en wat moet je als leidinggevend juist niet doen? En welke problemen moet je dan met elkaar oplossen?

teamcoaching

Fase 1. Ik steek mijn nek niet uit!

Je kent elkaar nog onvoldoende, dus iedereen is aardig en vriendelijk naar elkaar. Eigenlijk gedraag je je net alsof je op een receptie bent waar je elkaar niet zo goed kent. Het team is los zand. Er is behoefte aan een leider die ze kunnen volgend. Het appel op de leidinggevende is: ‘Los mijn problemen op’

Je herkent dit aan:
• Medewerkers stellen zich afwachtend op
• Ze nemen geen initiatieven (is risicovol)
• Ze maken geen feitelijke afspraken (intenties)
• Ze nemen geen verantwoordelijkheid
• Klagen, de ‘schuld’ ligt bij de ander

Fase 2. Bondjes vormen, jij hoort er niet bij!

In deze fase worden er bondjes gevormd. Teamleden worden op individueel niveau buitengesloten.
De groepjes delen dezelfde normen en waarden over het werk en hoe hiermee om te aan. Als jij daar anders over denkt dan hoor je er niet bij.

Je herkent dit aan:
• Het vormen van sub groepjes
• Wijzen naar elkaar, niet alleen naar de leidinggevende
• Onderlinge concurrentie
• Luisteren beter naar elkaar en proberen afstemming te vinden over de taken
• Conflicten ontstaan en spelen vaak ondergronds of ontploffen explosief
• Ze vinden dat de leidinggevende vaak van de afdeling is
Het is al meer een team maar het ‘hart’ ontbreekt. De energie in deze groepsfase is wisselend.

Fase 3. Wij zijn het beste team!

Nu zie je een hecht team. De teamleden voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en werken aan en vanuit een gezamenlijk doel. De anderen, andere afdeling of de buitenwereld, zien ze als een vijand. Vaak zijn de teamleden trots op hun team en vinden ze ook dat ze beter presteren dan anderen teams in de organisatie.

Je herkent dit aan:
• Ze stralen non-verbaal en verbaal uit dat ze trots zijn op het team en zichzelf
• Leren van elkaar
• Nemen verantwoordelijkheid
• Geven elkaar gevraagd en ongevraagd feedback
• Werken op basis van gelijkwaardigheid niet zozeer op status
• Zijn ontwikkelingsgericht
• Denken en handelen proactief
• Zijn creatief in het vinden van nieuwe oplossingen
• Gaan flexibel en vaardig om met veranderingen

In deze teamfase zorgt het team voor de inhoud, de procedures en het proces. Welk kan hier de groepsnorm ontstaan van: ‘laten we het vooral gezellig houden met elkaar.’ Waardoor stagnatie optreedt.

team-fase3

Fase 4. Het gedroomde team

Dit zijn teams die denken en handelen vanuit de organisatie doelen. Ze kunnen ‘over hun teambelang heen kijken.’ Ze staan, in tegenstelling tot fase 3 teams. Open voor de buitenwereld of laten zich beïnvloeden door nieuwe ontwikkelingen, ideeën. Ze hebben helicopterview en kunnen strategisch handelen. Ze werken samen en ondersteunen anderen. Als leidinggevende delegeer je bevoegdheden en taken. 

Interventies als leidinggevende

Wil je je team op een hoger plan brengen dan is het handig als je weet bij welke fase je welke interventie kunt doen. Welke denkpatronen en gedrag worden gehanteerd. En vooral hoe kan je hier behulpzaam en effectief leiding aan geven?

team
Scroll to Top