INTERVISIE OPLEIDING

INTERVISIE OPLEIDING

Ondersteun oplossingsgericht omdenken en handelen in je eigen organisatie.
Wordt kundig intervisie begeleider en geef een boost aan je professionele ontwikkeling
Sinds 2002 leiden wij HR professionals en business managers op om zelfstandig in eigen organisatie intervisie te begeleiden. O.a. bij KLM, TNO, KWR, Politie Utrecht, Rechterlijke macht, OM.

TRAINING EN WORKSHOPS

TRAINING EN WORKSHOPS

TenThijTeam geeft trainingen en workshop naar aanleiding van uw specifieke vraag en context. en. Thema’s zijn onder meer: Effectiviteit, Teamdynamiek, versterken en ontwikkelen van leiderschap. Onze trainingen zijn energiek en uitnodigend van aard zodat er een snelle leercurve ontstaat. Met resultaten.

MASTERCLASS HR STRATEGISCH BUSINESS PARTNER

MASTERCLASS HR STRATEGISCH BUSINESS PARTNER

Wil je graag acteren als volwaardig gesprekspartner van het MT?
En dominante HR thema’s op de kaart zetten en houden?
Effectief Adviseren?

WORKSHOP SPP

WORKSHOP SPP

Organisatie doelen verbinden met dominante HR thema’s. Strategisch en effectief sturen op personeelsontwikkeling, de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats. Goed Inspelen op kansen en bedreigingen. Op energieke en speelse wijze loodsen wij u door het model. Hierdoor ontwikkelt u een goed, strategisch en praktisch plan voor uw eigen organisatie.

WORKSHOP FOCUS ON CHANGE

WORKSHOP FOCUS ON CHANGE

Ben je boventallig? Wil je leren om tegenslag in je werk of verlies van je baan om te buigen in kansen? Deze workshop is een platform waar je handvatten krijgt om met goed met slecht nieuws om te gaan. Daarnaast leer je van ervaringen en tips van lotgenoten.
En krijg je handvatten voor de volgende stap voorwaarts!

TALENTMANAGEMENT

TALENTMANAGEMENT

“The War of Talent” breekt weer los.
Weet u welke medewerkers talentvol zijn en wilt u hen
optimaal faciliteren en uitdagen?
Waardoor zij hun performance versterken.
En zo ook een boots geven uw organisatie ontwikkeling.