Sturen op personeelsstromen? Duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning van belang?

Organisatie willen adequaat inspelen op omgevingsvariabelen om succesvol te zijn en blijven. Vaak worden we geconfronteerd met wisselende afzetmarkten, veranderende politieke wetgeving, grillige consumenten en effecten van de financiële markten. De omgeving van organisatie is ambigue, complex en steeds wisselend.

Daarom is de inzet van medewerkers nog belangrijker en vormt het een concurrerende factor. Het gaat niet alleen om professionaliteit maar ook om betrokkenheid van medewerkers. Maar hoe doet u dat?

Tegelijkertijd zijn de arbeidskosten vaak 70% of meer van de totale kosten. Deze wilt u natuurlijk beheersen.

En hoe zorgt u ervoor dat de kennis en vaardigheden op peil zijn en blijven? Gezien de toekomst wilt u de sleutelposities in uw organisatie goed hebben ingevuld. En natuurlijk ook dat er steeds de goede man of vrouw op de juiste stoel zit. Talent moet wel worden verzilverd. (In –Door –Uitstroom).

Een goede personeelsplanning strategie kent belangrijke voordelen. Hierdoor kunt u adequaat in te spelen op interne en externe behoeften. HR heeft dan ook hierin een belangrijke voortrekkersrol. Maar door de waan van de dag of door gebrek aan effectieve handvatten wordt en vaak nauwelijks gewerkt aan een goed strategisch personeelsplan (SPP).

SPP is schaken op 4 borden.

  1. Juiste grootte; Kwantiteit (handen)
  2. Juiste vorm: Kwalitatief (professionaliteit, vaardigheden Hersenen)
  3. Juiste Kosten Arbeidskosten (alternatieven, arbeidspool, flexibele schil
  4. Juiste Veerkracht

Welke kwaliteit, welke kwantiteit en welke veerkracht is nodig. De toekomst kun je niet voorspellen maar wel voorstellen en hierop inspelen.

Zoekt u hulp bij het maken van een goede en gebalanceerde personeelsplanning? Wilt u naast een heldere strategie ook een praktische vertaalslag ontwikkelen voor uw medewerkers?

Of wilt u effectief sparren over SPP en goede handvatten ontvangen om daarna zelf ermee aan de slag te gaan?

Dan is de workshop Strategisch Personeelsplanning interessant voor U.

Informatie aanvragen over SPP

Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Neem contact met ons op voor meer informatie!