Bewustzijn, bewegen en borgen. Dat is ons motto!

Klantevaluaties 8.9 score!

Naast een heldere missie, visie en strategie is Human Capital van doorslaggevend belang voor  het realiseren van uw organisatie doelen. Om een concurrerende voorsprong en duurzaam succes te halen en te behouden. Iets wat iedereen zal beamen. Maar de de praktijk is weerbarstig.

Hoe geef je de juiste aandacht aan mensen op het juiste moment? Terwijl de operatie of het primaire proces vaak voorop staan? Want de (markt) ontwikkelingen gaan snel en als organisatie wil je hier goed en accuraat op inspelen.

Dat lukt met de juiste mensen op de juiste plek die zich professioneel ontwikkelen in de steeds veranderende context.  Maar het is toch lastig om in de waan van de dag hier genoeg aandacht aan te schenken. Om belangrijke HR thema’s op de agenda’s van het management en bestuur te houden. Waardoor sleutelfiguren en jong talent niet aan boord blijven. Of de focus van medewerkers verwateren en de productiviteit en samenwerking achterblijft.

TENTHIJ ORGANISATIE ADVIES

Wij werken voor hoogopgeleide professionals, in co-makership met directie, management en HR. Die zich realiseren dat professionele ontwikkeling en soft Skills ook van belang zijn voor het behalen van goede resultaten. Wij  werken in de context om organisatie doelen te helpen realiseren. Om professionals waar nodig effectief te ondersteunen. Waardoor zij succesvol en slagvaardig vanuit hun rol te acteren. En de gestelde doelen te waarmaken.

tenThij organisatie advies opgericht in 1999 en bestaat uit een team van vijf ervaren senior adviseurs, trainers en organisatiecoaches. Met opdrachten uit de top 100 organisaties in profit en non-profitsectoren.

In onze programma’s dagen we deelnemers uit om nieuwe paden in te slaan. Om uit de comfortzone te stappen voor optimale resultaten en groeiende leercurves.Dat vergt moed en doorzettingsvermogen. Daarom werken we vanuit respect met humor en energieke werkvormen.

Wij allen hebben gewerkt als managers en door onze goede bewezen ervaring zijn we een gewaardeerde  sparringpartner voor management HR en directie.

Nieuwsgierig naar wat we voor u kunnen betekenen?

Ons team

Bestaat uit bevlogen en ambitieuze experts met ruime management ervaring en vakkennis. Die u optimaal ondersteunen voor goede resultaten.

Methodieken

RET

Rationele Emotieve Training, een cognitieve gedragstraining. De grondlegger was Albert Ellis. Wij zijn opgeleid en gecertificeerd aan het Nederlandse RET instituut (gelieerd aan het Ellis instituut New York).

RET methodiek hanteren we onder meer bij coaching en bij persoonlijke ontwikkeling. Beperkende gedachten en te hoge eisen worden uitgedaagd en omgebogen naar effectief gedrag.

Theatermethodieken/Dramatechnieken

Door het toepassen van Drama technieken ontwikkel je de creativiteit van de deelnemers door een speelse manier van leren.

De werkvormen zorgen dat deelnemers in trainingen snel in beweging komen. Daarbij werkt de verbeelding van gedachten en gevoelens krachtig. Een beeld zegt meer dan woorden en blijft ook lang “hangen”. Theoretische modellen worden zo gemakkelijker onthouden. Een ander effect is dat deze manier van werken plezier en energie geeft waardoor deelnemers gemakkelijker leren.

TA: Transactionele Analyse

Voor het doorgronden van leefregels, patronen en communicatie storingen.

Voice Dialogue/Voice Drama

Een integratie van Psychodrama en Voice Dialogue. Hierin maken we gebruik van zowel Psychodrama- en Voice Dialogue technieken. Dit in combinatie met de persoonlijkheidstheorie van de Psychology of Selves. Vaak wordt deze methode gebruikt in verdiepende managementtrainingen. Vooral voor het doorgronden en veranderen van patronen. We passen het op een speelse en praktische wijze toe waardoor er snel inzicht ontstaat en handvatten worden gevonden.

De opleiding en Europese certificatie hiervoor is behaald bij Dr. Salome Finkelstein en professor L. Verhofstadt-Denve.

Theorie

Wetenschappelijke Communicatie modellen, Conflictmodellen, Besluitvorming, Managementmodellen, Organisatieleer, Cultuur en Organisatie, Verandermanagement, Strategisch personeelsmanagement.

Testen

In samenwerking met Ixly maken we onder meer gebruik van:

Loopbanen: Digitale Loopbaanscan, Carrière waarden testen, Talentscan, 360 graden feedback,

Teamcoaching: o.a. Big 5 teambijdragen, Agile Mindset assessment, Communicatie stijlen, Beïnvloedingsstijlen, Divergent Denken, Denkstijlen,

Duurzame inzetbaarheid: o.a. Duurzame inzetbaarheid scan,

Signaleren Burn Out: Health scan.