Visie en werkwijze:

De balans tussen een goede bedrijfsvoering en de menselijke factor is bepalend voor het behalen van optimaal rendement. Toch is het voor organisaties en medewerkers wel eens lastig om in de waan van de dag effectieve oplossingen te vinden voor ontstane bedreigingen. Om tijd te nemen voor werkproblemen en deze adequaat op te lossen.

Medewerkers kunnen hun probleem oplossend vermogen vergroten door mee te denken in elkaars casuïstiek. Om elkaar te stimuleren in het vinden van innovatie en duurzame oplossingen voor uiteenlopende werksituaties.

Doelen

Het doel van intervisie is onder meer het professionaliseren van het vak van de deelnemers. Er wordt gewerkt op basis van eigen ingebrachte casuïstiek. Deelnemers leren, in een veilige context, van en met elkaar. Door het bespreekbaar maken van hoe je opereert in de organisatie en wat voor knelpunten je hierin tegenkomt. Men functioneert als sparringpartners van elkaar. Het doel is om enerzijds te groeien in de functie en anderzijds deze groei in te zetten in dienst van de organisatie.

Aan de hand van een door TTR goed en professioneel ontwikkeld intervisie model leren deelnemers alternatieve oplossingen te vinden. En vervolgens deze goed toe te passen voor uiteenlopende werksituaties.  U leert dat er meerdere effectieve oplossingen zijn voor uiteenlopende werksituaties. Wat een positief effect heeft op de deelnemers en hiermee op verschillende organisatie- ontwikkelingen. De persoonlijke slagkracht en impact wordt versterkt. Bovendien leren deelnemers alternatieve oplossingen voor gestelde problematiek kennen en toepassen. Naast het verstrekken van praktische handvatten en vaardigheden zijn er ook de nodige momenten van reflectie en bezinning nodig om betekenis te geven aan het dagelijkse functioneren.

  • Wilt u adequate oplossingen voor ontstane werkproblemen?
  • Verantwoordelijkheden delegeren?
  • Meer verbinding creëren tussen medewerkers en verschillende afdelingen?
  • Eilandvorming tegen gaan?
  • Professionaliseren van functies en bevlogen medewerkers?

Bovenstaande vragen zijn steeds gerelateerd aan het werk en iemands persoonlijke leerdoelen.

Intervisie moet aan te sluiten bij de persoonlijke wensen, bekwaamheden en de eisen van zowel de deelnemers en de organisatie waarin zij opereren. Intervisie dient dus flexibel te zijn voor wat betreft de aangeboden werkvormen. Maar wel eenduidig in de gekozen doelstelling om intervisie toe te passen. tenThijreflect kiest voor een gestructureerde aanpak. Het voordeel hiervan is onder meer:

Het voordeel hiervan is onder meer:

  • Unanieme werkwijze; de methode wordt door de deelnemers snel overgenomen en is toepasbaar voor meerdere werksituaties.
  • Meerdere cases komen in één sessie aan bod. Dit verhoogt de onderlinge betrokkenheid, synergie en motivatie voor het blijven volgen van intervisie bijeenkomsten;
  • Concrete handvatten voor probleemsignalering, probleemdefiniëring en probleemoplossing.
  • Door de methodiek zijn de deelnemers snel in staat om zelfstandig, zonder begeleiding van externen, hun intervisie sessies te leiden en te begeleiden
  • Sterke persoonlijke en professionele ontwikkeling

Informatie aanvragen over intervisie

Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Neem contact met ons op voor meer informatie!