Creatief oplossen met intervisie methodiek

Problemen collegiaal oplossen met intervisie methodiek

Gerben, een ervaren manager van midden veertig vraagt om een oriënterend gesprek. Hij wil  bekijken of onze intervisie methodiek een meerwaarde kan opleveren voor het MT waarvan hij lid is.

Management Team

De aanleiding is dat ze zich als management team regelmatig afvragen of ze nu een groep zijn of een team. ‘Ja, weet je we zijn allen ervaren managers, ieder heeft zijn eigen toko. We worstelen met de dagelijkse problematiek en lossen dat zelf op. We werken nu als een matrix organisatie, dat is het voor ons nog een beetje zoeken. Toch zien we elkaar regelmatig. We vergaderen puntsgewijs en praten over de resultaten. Het valt mij wel op dat we voorzichtig zijn naar elkaar.
Aardig, ja vooral aardig. Feedback geven is geen gewoonte.’ Conflictmijdend? vraag ik. Ja, eigenlijk wel. We zijn gedreven en werken hard maar we bemoeien ons niet met hoe ieder zijn of haar eigen toko runt. Je lost je eigen zaakjes op. Hoe je dat doet of waar je mee struggelt daar hebben we het niet over’.

Gewenste Situatie

‘Okay hoe zou je graag willen dat het eruit ziet?’
Wat meer onderlinge verbondenheid als team, nu is het toch een beetje los zand’. Dat we meer het gevoel hebben dat we samen de klus klaren en niet dat ieder maar in zijn eentje aan de slag is. Dat we samen de missie en doelen willen realiseren. Maar….. ik weet eigenlijk niet of intervisie wel een goede interventie is.’

Intervisie of Mastermind; de pot met goud voor elke organisatie

Je loopt wel vaker tegen situaties aan. Die los je op. Vaak op dezelfde wijze omdat je weet dat dit succesvol is. Maar voor sommige situaties heb je geen pasklaar antwoord. Dan pieker je en natuurlijk wil je het risico vermijden om nare fouten te maken. Intervisie is een gestructureerde techniek waarin een managementteam of professionals leren van en met elkaar om werkproblemen effectief op te lossen. Collega’s kijken op een andere wijze naar een probleem dan jij. Zo ontdek je andere oplossingen en krijg je goede tips.

Je staat er niet alleen voor!

Het doel van intervisie is om elkaar te ondersteunen in het verder professionaliseren van je vak. Je helpt elkaar met tips en steun. Het is een groep van maximaal 8 personen die dezelfde functie en ambitie hebben. Intervisie of Mastermind verloopt gestructureerd, is niet vrijblijvend of hiërarchisch.

De groep weet meer dan jij alleen!

Er wordt gewerkt op basis van eigen ingebrachte casuïstiek. In een veilige en constructieve sfeer leren collega’s van en met elkaar. Door het bespreekbaar maken van hoe je opereert in de organisatie en wat voor knelpunten je hierin tegenkomt. Je bent elkaars wederzijdse sparringpartners. Je persoonlijke ontwikkeling krijgt daardoor een boost! Je focus is helder en de volgende keer deel je hoe de oplossing in de praktijk heeft gewerkt. Dat houd je scherp en gefocust.

Meer oplossingsstrategieën.

Als management team krijg je meer inzicht in ieders knelpunten en de herkenbaarheid hiervan versterkt de onderlinge verbondenheid. Bovendien geef je elkaar tips om een situaties op te lossen of anders aan te pakken. Waardoor je anders denkt over de situatie en je oplossingsstrategieën groter wordt.

Meer synergie, slagkracht en effectiviteit

  • Door de herkenbaarheid van elkaars casuïstiek zorgt deze methodiek voor meer verbondenheid en begrip voor ieders situaties.
  • Daarnaast leer je om op alternatieve wijze werksituaties goed op te lossen.
  • Je versterkt je persoonlijke en professionele effectiviteit.
  • Voor management teams is het een goede methode om de onderlinge samenwerking performance en communicatie te verbeteren.

Aanpak. Workshop Introductie Intervisie

Ik stel Gerben voor om eerst een workshop Intervisie te doen zodat ze zich kunnen oriënteren op wat intervisie is en of deze methode voor hen werkt. Tegelijkertijd maken ze kennis met mij, de aanpak en stijl van werken. Hierop reageert Gerben positief.

Workshop

Acht managers kijken mij verwachtingsvol aan. We gaan eerst kennismaken. Dat is meestal via een doe opdracht uit de theatermethodiek. Het zorgt ervoor dat iedereen gelijk zijn werk los kan laten en zo goed op elkaar kan afstemmen. Vervolgens leg ik stap voor stap mijn unieke methodiek uit. We doen een paar korte oefeningen waarin duidelijk wordt welke vaardigheden en houding nodig zijn om intervisie te doen slagen.

Alom enthousiaste reacties. Het team besluit om Intervisie te gaan doen en afspraken worden gemaakt.

Tweede Intervisie Sessie

Na de tweede intervisie sessie loopt Gerben nog even met mij mee. Hij is blij verrast over hoe snel mensen elkaar vertrouwen en wat de aard van de casuïstiek is .‘Ik vind het een prettige en effectieve methode. Het brengt ons team en onze business op een hoger plan.’ Dat kan ik alleen maar beamen.

Scroll naar top