Veranderingen bedreigingen?

Tegenwoordig weet iedereen dat de markt, organisatie en diensten kortom onze wereld snel aan het veranderen is. Maar als het om je eigen werk of functie gaat kan dit lastig zijn. Gevoelens van onrechtvaardigheid, onzekerheid, boosheid of angst kunnen dan een rol spelen. Zodanig dat het lastig wordt om nog effectief te functioneren of met plezier naar je werk te gaan. Deze gedachten en gevoelens hebben aandacht en ruimte nodig om te bekijken of ze reëel zijn. Of zorgen ze ervoor dat de nieuwe situatie een bedreiging blijft? En als dit laatste zo is er dan gevaar op demotivatie, slecht functioneren of uitval door ziekte? Geen wenselijke situatie waardoor er alleen verliezers zijn.

Workshop Focus on change

In deze workshop is er aandacht en ruimte voor ook de negatieve gevoelens. Op een dusdanige manier dat ze hanteerbaar worden. Waarbij er ook ruimte ontstaat voor verwerking en acceptatie van de nieuwe situatie. Is een andere functie, wellicht een stapje lager of minder echt een bedreiging? Of een andere organisatie? Biedt het op langere termijn ook kansen en uitdagingen?

 • Wat kun je zelf beïnvloeden in deze situatie en wat niet?
 • Waar kun je het beste energie in steken en welke gedachten helpen je juist niet vooruit?

Uiteindelijk bepaalt het denken over een situatie vaak ook hoe je, je hieronder voelt. En dit is effectief te beïnvloeden.

Doelen

 • Een platform bieden aan medewerkers die door een reorganisatie een andere functie gaan bekleden of worden ontslagen en hierdoor “vastlopen”
 • Ruimte en gelegenheid om op een veilige en constructieve wijze ervaringen met elkaar te delen
 • Katalysator in het verwerken van het “slechte nieuws”
 • Handvatten, methodes ontdekken om effectiever met deze situatie om te leren gaan
 • Sollicitatie vaardigheden – voorbereiding, gespreksmodel, oefenen van gesprekken
 • Netwerkvaardigheden – voorbereiding, planning, uitvoering
 • Gebruik van Social media

Resultaten

 • Effectieve verwerking van gebeurtenissen. Emoties een plek geven. Waardoor mensen de ontstane situatie als minder bedreigend of storend ervaren. En er ruimte komt om hun mogelijkheden te zien
 • Effectief omgaan met eigen interne weerstand en beperkende gedachten
 • Minder uitval door ziekte of verlies van arbeidsproductiviteit
 • Vergroting kansen door verdere professionalisering solliciteren, netwerken

Duur

1 dagdeel met een groepsgrootte van maximaal 10 medewerkers. Dit omdat bij een grotere groep mensen de natuurlijke neiging hebben om zich achter anderen te verschuilen en het rendement minder is. Bovendien gaat het om een persoonlijke aanpak waardoor ieder voldoende professionele aandacht krijgt.

Methodes

Een combinatie van de volgende methodes komen aan bod. RET, Rationele Emotieve Training om beperkende gedachten om te buigen. Stress reductie om verdere stressoren te beperken en ziekte uitval te verminderen. Mindfulness om in het hier en nu te acteren en minder angst en onzekerheid te ervaren. Theatermethodieken als energizer en theorie waar nodig om alles in een context te plaatsen. Gespreksmodel, theorie competenties en praktische handvatten voor sollicitatie- en netwerkgesprekken. Tips en valkuilen.

Locatie

Voor locaties kunnen wij kosteloos bemiddelen.

Informatie aanvragen over Workshop Improvisation

Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!