HR wordt nogal eens als het sluitstuk van een organisatie beschouwd. Terwijl strategisch
HR advies lineair is verbonden met de dominante thema’s en doelen van de organisatie.
Maar hoe brengt u, uw adviezen en rapporteert u zodanig dat het impact, acceptatie
en resultaat heeft?

De taken van HRM is onder meer ondersteuning bieden zodat medewerkers optimaal presteren en goed bijdragen aan het bereiken van de organisatie doelstellingen. Daarnaast ondersteund HR het management in leiderschap en het behalen van organisatie doelen. Van HR wordt steeds vaker de rol van business partner verwacht Een cruciale en kritische rol. Het maakt het werk van een HR adviseur complex. Naast het operationele werk is de adviseur ook strategisch gesprekspartner van het management. Dit vraag veel van u als HR adviseur.

Wilt u, uw HR rol binnen de organisatie goed en stevig op de kaart zetten? Of wilt uw, rol als businesspartner professionaliseren en verstevigen? Om zo als volwaardig gespreks- en sparringpartner te fungeren. En met impact voor de business een goede meerwaarde creëren?

Deze masterclass creëert uw persoonlijke groei en vergroot uw professionele succes. U legt een stevige basis voor meer senioriteit en versterkt langdurig uw professionele performance.

 • Wilt u effectiever en daadkrachtiger functioneren?
 • Uw business rol professionaliseren?
 • Effectief acteren in lastige “politieke” werksituaties?
 • Kundig interveniëren?
 • Uw invloed in uiteenlopende situaties effectief toepassen?
 • Met impact overtuigen?
 • Uw strategisch inzicht vergroten?

Informatie aanvragen over Masterclass HR

Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Resultaten

 • U ontwikkelt uw business rol met goede en effectieve adviesvaardigheden en u
  acteert met bewuste invloedstijlen en impact
 • U versterkt uw rol en positie waardoor HR een belangrijke bijdrage levert
 • U hebt kennis van actuele theorieën, inzichten, methodieken van strategisch
  personeelsbeleid, veranderkunde en management.
 • Deze leert u toe te passen in uw organisatie
 • Daarvoor maakt u een plan van aanpak

In de masterclass HR Strategisch businesspartner komen verschillende programma onderdelen aan bod. Onder meer:

Intake gesprek vooraf

Hierin horen we wat uw leerdoelen en gewenste resultaten zijn. Verder geven we u meer informatie over het programma en maakt u al vast nader kennis. Bovendien bepalen we samen waar u over een half jaar qua ontwikkeling wilt staan en wat hiervoor nodig is.

Arbeidsmarkt en HR (SPP)

Strategische personeelsplanning geeft u handvatten en doelen om ontwikkelingen in uw organisatie af te stemmen op de arbeidsmarkt. Strategische personeelsplanning is een toekomstgericht instrument dat kennis vereist van arbeidsmarkt, de personeelsbezetting van u en in de toekomst. De organisatie ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. In een 5 stappen plan leert u een SPP te maken voor uw eigen organisatie. Zowel in een
strategisch kader en praktisch!

Rol en positionering HR

HR speelt een belangrijke rol in organisatie maar is allang niet alleen meer het domein van HR adviseurs. In toenemende mate speelt management, directie en stakeholders een belangrijke rol hierbinnen. Hoe gaat een HR partner hier effectief mee om? Hoe beïnvloed u succes vol en voert u onderhandelingen en overtuigt u, uw gesprekspartners?

Collegiale consultatie

Drie intervisie bijeenkomsten waarin u met de andere deelnemers strategische
oplossingen ontdekt van en met elkaar. U verstevigd het geleerde uit de modules en versterkt uw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast spart u met elkaar over de
implementatie en begeleiding van uw eigen beleidsplan.

Programma Globaal
HR strategie; strategisch personeelsbeleid

U leert relevante ontwikkelingen voor uw organisatie te vertalen naar strategisch HR beleid. U krijgt meer inzicht in hoe strategische besluitvormingsprocessen verlopen en wat hierin de rol van HR is.

 

Adviesvaardigheden voor HR business partner

Versterk uw impact en adviesvaardigheden. Oefenen met een professionele
rollenspeler/acteur.

Duur

2 dagen (tussentijdse periode van 3 weken)
3 intervisie bijeenkomsten van 3 uren

Locatie

Midden van het land

Investering

2 dagen masterclass en 3 keer intervisie = 1.985
Exclusief btw, locatie arrangement(lunch/koffie/thee en fris)
Incluis alle materialen, syllabus, begeleiding Sr. Trainer/adviseur, rollenspeler, reiskosten

Groepsgrootte

6 deelnemers

Neem contact met ons op voor meer informatie!